عکاس این تصاویر، از سال ۲۰۱۲ به دنبال علی بوده و در طولی این چندسال توانسته عکس های زیبا و جالبی از او بگیرد. در ادامه تعدادی از این عکس ها را مشاهده میکنید.

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

علی، نام خیاط ۸۶ ساله ترکیه ای است که هر روز با تیپ جدیدی به محل کارش می رود. این پیرمرد ۸۶ ساله خوش ذوق، از ۴۰ سال پیش به آلمان مهاجرت کرده است. او در جوانی پزشک بوده اما مدتهاست به حرفه خیاطی روی آورده است، اگرچه به نظر می رسد استعداد فراوانی در زمینه مد و لباس دارد.

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

تک فارس » مطالب جالب » عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه