در این فستیوال بیش از ۱۰-۰۰۰ تن شن برای ساخت مجسمه هایی غول پیکر از ماچو پیچو (Machu Picchu)، چیچن ایتزا (Chichen Itza)، مجسمه ی ابوالهول (Petra)، تاج محل، آمفی تئاتر شهر رُم (Colosseum of Rome)، دیوار برگ چین و مصطفی کمال پاشا به کار رفت.

در یازدهمین فستیوال مجسمه های شنی در شهر آنتالیا، مجسمه های شنی متعددی توسط ۲۰ هنرمند از ۱۲۲ کشور جهان با تم عجایب هفتگانه و اسطوره شناسی بین المللی خلق شده و به نمایش درآمد.

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی با تم مصر باستان و اهرام ثلاثه

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از ثور (Thor)، یکی از شخصیت های افسانه ای در اسطوره شناسی یونانی

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی ثور در شب و زیر نور لامپ

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از غول یک چشم سیکلاپ از اسطوره های یونانی

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

سیکلاپ در شب

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از اهرام متعلق به تمدن آزتک

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی ابوسمبال از آثار باستانی کشور مصر

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی پوسایدون، از خدایان یونان باستان

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از ابوالهول

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از شهر تاج محل در هندوستان

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی آتاتورک

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه شنی یکی دیگر از اسطوره های یونان باستان به نام اروپا

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اروپا در روز

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اسطوره ای دیگر از یونان باستان در شب

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی چیمرا (Chimera) از جانوران افسانه ای اسطوره های یونان باستان

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

یک مجسمه ی شنی غول پیکر دیگر

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی ابوالهول در شب

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی شخصیت های اساطیری یونانی

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اساطیر قوم آزتک

image عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

تک فارس » مطالب جالب » عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل