image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

عکس هایی از زیباترین دریاچه جهان روی کره زمین. این دریاچه آنقدر زیباست که هیچ گاه از تماشایآن سیر نخواهید شد.

دریاچه آبی" در جنوب نیوزیلند دارای شفاف ترین آب جهان است.

شنا در این آب ممنوع اما تماشا و لذت بردن و اردو زدن در کنار آن امکانپذیر است.

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

تک فارس » مطالب جالب » عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند