image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

این کشتی، تابستان آینده، با گذر از اقیانوس اطلس، از هلند به برزیل سفر خواهد کرد و در طول مسیر خود در کشورهای مختلف توقف خواهد داشت. در این سفر ۶۰۰۰ مایلی، "کشتی نوح" علاوه بر آمریکای جنوبی، از آمریکای شمالی و مرکزی هم عبور خواهد کرد.

image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

هیوبرز، سازندۀ این کشتی، که امیدوار است ساخته اش آموزه های پیامبران را در تمام مناطق عبور خود گسترش دهد، داستان ساخت آن را به یک کابوس ربط می دهد. او میگوید: "در خواب دیدم که طوفان سهمگینی وزیدن گرفت، آب تمام زمین را در خود فرو برد … صحنه ها کاملا مانند طوفان نوح بود".

image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

نجار هلندی مدعی است کشتی مدرن او که ۱۲۵ متر طول، ۲۹ متر عرض و ۲۳ متر ارتفاع دارد، بر اساس شیوه هایی ساخته شده است که نوح از آن برای ساختن کشتی اش استفاده کرده است. این کشتی، همچنین، ۲۵۰۰ تن وزن و برای بیش از ۵۰۰۰ نفر ظرفیت دارد.

image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

کشتی نوح، پس از پایان اولین سفرش، ۲ سال در شهر ریو دو ژانیروی برزیل لنگر خواهد انداخت تا مردم از آن بازدید کنند. این کشتی، سپس، با ادامه راه خود به سوی شمال، به امریکای مرکزی و شمالی سفر خواهد کرد.

image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

مؤسسۀ مالک "کشتی نوح" قصد دارد با جمع آوری کمک های خیر خواهانه "خانه های امید" را برای کمک به محرومان راه انداری کند.

image عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

"کشتی نوح" که در سال ۲۰۱۲ کار ساخت آن به دست یک نجار هلندی به نام یوهان هیوبرز پایان یافت، قرار است به یک جاذبۀ گردشگری دینی تبدیل شود و شادی و امید را برای هزاران تن از مردم فقیر در برزیل به ارمغان آورد!

تک فارس » مطالب جالب » عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده