فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از دو تانک جدید ذوالفقار و صمصام: بهره‌مندی از تانک‌های پیشرفته و مجهز می‌تواند در ارتقای یکان‌های نیروی زمینی موثر باشد.

image عکس های دو تانک جدید ایرانی ذوالفقار و صمصام بهمن

image عکس های دو تانک جدید ایرانی ذوالفقار و صمصام بهمن

وی با بیان این‌که امروز سامانه‌های پیشرفته از جمله سامانه کنترل آتش بر روی تانک ذوالفقار نصب شده گفت: این سامانه بر روی تانک پیشرفته M60 نیز نصب شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: تانک ذوالفقار پس از این‌که در حوزه‌های مختلف ارتقا پیدا کرد امروز در مقایسه با تانک T72 در برخی مولفه‌ها از این تانک پیشی گرفته است.