دیزنی لند شانگ های نسخه ای چینی از این شهربازی رویایی است. این شهربازی با فروشگاه ها، نمایش های دیدنی و بازی های جالب خود در شانگهای فعالیت میکند.

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

این شهربازی ششمین مقصد اقامتگاهی دیزنی در دنیا است. ساخت و ساز این مجموعه در سال ۲۰۱۱ در منطقه جدید پودونگ آغاز شد.

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

شهر بازی شانگهای چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

تک فارس » مطالب جالب » عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین