در زیر تصویری هوایی هیروشیما را قبل و بعد از انفجار هسته ای می‌بینید.

image عکس های تلخ هیروشیما بعد از بمباران شیمیایی