image عکس های تاسف انگیز سوزاندن زنده یک زن سیاه پوست

این زن ۲۰ ساله سیاه پوست اهل لوئیزیاناست و قربانی خشم و نفرت نژادپرستانه سه مرد شده است. این زن درحالی پیدا شد که حدود ۶۰ درصد از بدنش به شدت سوخته بود . سه مرد نقابدار طبق سنت نژاد پرستانه قدیمی این زن را به آتش کشیده بودند.

image عکس های تاسف انگیز سوزاندن زنده یک زن سیاه پوست

شارمکا مفیت توسط پلیس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال پیدا کرد اما حال وی وخیم گزارش شده است. او به پلیس گفته است: ساعت ۸ شب به وقت محلی در حال عبور از پارک بودم که سه مرد به من حمله کرده و با پاشیدن مایعی مثل بنزین روی بدن من اقدام به شعله ور کردن من کردند و سپس گریختند، من سعی کردم قبل از رسیدن پلیس به کمک آب آتش را خاموش کنم.

image عکس های تاسف انگیز سوزاندن زنده یک زن سیاه پوست

هنوز مضنونین این حادثه دستگیر نشده اند. این مردان قبل از اقدام نژاد پرستانه خود روی خودروی این زن عبارت کی کی کی که یک عبارت نژاد پرستانه است را نوشته بودند. خانواده این زن سیاه پوست در صفحه اجتماعی فیس بوک از مردم خواسته اند برای نجات جان دخترشان دعا کنند. خیلی از سفید پوستان از دهه های قبل تحت گروههایی با نام :صلیب مشتعل اقدام به ترور سیاهان کرده اند.

image عکس های تاسف انگیز سوزاندن زنده یک زن سیاه پوست