و اکنون وقت آن است که وصیت و نصیحت پدرانه به احمد فرزند خود بکنم. پسرم! تو با آنکه در هیچ شغلى از شغلهاى سران اسلامى- ایّدهم اللَّه تعالى- وارد نیستى، این سیلى‏هاى طاقت فرسا را که مى‏خورى براى آن است که فرزند منى و به حسب فرهنگ غرب و شرق باید من و هرکس به من نزدیک و به ویژه تو که از هرکس نزدیکترى مورد تهمت و آزار و افتراء واقع شود. در حقیقت جرم تو این است که فرزند منى …

پسر عزیزم! بارها به من گفتى که درباره تو صحبتى که دال بر تبرئه تو از این تهمت ها است نکنم و این را براى اسلام و مصلحت جمهورى اسلامى گفتى؛ لکن من اگر در این ورقه بر خلاف آنچه گفتى درباره تو چیزى بگویم براى اداى تکلیف الهى است که یک نفر مسلمان یا بنده خدا براى من، مورد این همه تهمت و آزار باشد و من آنچه مى‏دانم درباره او نگویم …

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام در بازگشت به میهن

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام در بهشت زهرا

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام خمینی در قم ـ اسفند ۱۳۵۷

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام در قم – بازرگان، بنی صدر و سید حسین خمینی

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام خمینی در کنار لاله و لادن

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

امام پس از بستری شدن در بیمارستان قلب تهران

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)

image عکس های بی نظیر از امام خمینی در ۲۲ بهمن ۵۷(ره)