image عکس های اعدام قاتل تهرانی تینا در خیابان گاندی

مرد جنایتکار به صورت ویژه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه شد که قاضی عزیز محمدی رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار پس از جلسه دادگاه او را به قصاص، ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.

در ادامه پرونده به صورت وقت ویژه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که قضات دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند.

با تایید حکم پسر جنایتکار در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

دارا چهارم اردیبهشت امسال در جریان سرقت یک خودرو ۲۰۶ راننده آن به نام تینا را به طرز دلخراشی به قتل رساند. او پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: روز حادثه به کافی شاپی که در قسمت بالای خیابان است، رفتم و در آنجا همراه دوستم ماده مخدر شیشه مصرف کردیم، قرار بود آن روز دختر مورد علاقه ام را ببینم، به سمت خانه حرکت کردم تا از مادرم ماشین بگیرم اما او گفت ماشین را لازم دارد.

داخل کوچه که شدم دختر خانم جوانی در حال پارک خودروی ۲۰۶ خود بود. آینه خودرو به دیوار گرفت در قسمت بالایی کوچه یک کلاس آموزش زبان است که مقتول برای رفتن به آنجا عجله داشت از او خواستم اجازه دهد تا خودرو را برایش پارک کنم.پشت فرمان نشستم در این لحظه تلفن همراه او زنگ خورد و مشغول صحبت با آن شد خیلی استرس داشتم، قرارم دیر شده بود.

در این لحظه به فکر سرقت خودرو افتادم کمی رفتم جلو و دنده عقب گرفتم.

دختر جوان با مشاهده این صحنه به سمت خودرو آمد که گلگیر سمت راست ماشین به پای او اصابت کرد و سرش به یک خودروی ریو که در کوچه پارک بود، برخورد کرد.

مردم نیز با مشاهده این صحنه به طرف من حمله ور شده و با مشت و لگد به ماشین ضربه می‌زدند تا متوقف شوم سپس به سمت خیابان توانیر رفته و از طریق اتوبان حکیم گریختم.