image عکس هایی از قمر کیوان که تا بحال ندیده اید

در سال ۲۰۱۷ میلادی و زمانی که سوخت این کاوشگر پایان می یابد، اتاق کنترل زمین دستور برخورد فضاپیما با اتمسفر کیوان را صادر میکند. کارشناسان فضایی علت این اقدام را عدم پرتاب هیچ قطعه ای از این فضاپیما به قسمت های دیگر این سیاره عنوان کرده اند.

فضاپیمای کاسینی علاوه بر مطالعه و تحقیق درباره کیوان و قمرهای آن، تصاویر جدیدی را از نمایی نزدیکتر از «دیونی» چهارمین قمر بزرگ این سیاره به ثبت رسانده که قابل توجه هستند. این فضاپیما از فاصله ۵۰۰ کیلومتری سطح «دیونی» عبور کرد.

این عبور پنجمین بازدید فضاپیما کاسینی از دیونی در مدت ۱۱ سال مطالعه کیوان بوده است. انتشار تصاویر این سیاره در حالی است که شاید بشر در دهه های آینده دیگر قادر به ثبت چنین تصاویری از این سیاره نباشد. کاسینی مطالعات دیگری را درباره این سیاره انجام خواهد داد و در سال ۲۰۱۷ میلادی در حرکتی که باعث نابودی این کاوشگر می شود به اتمسفر کیوان برخورد خواهد کرد.

image عکس هایی از قمر کیوان که تا بحال ندیده اید

انتشار این تصاویر در حالی است که نزدیکترین عبور فضاپیما کاسینی از کنار «دیونی» به سال ۲۰۱۱ میلادی برمی گردد، زمانی که کاسینی از فاصله ۱۰۰ کیلومتری آن عبور کرده بود. این فضاپیما ماموریت مشترکی را برای سازمان فضایی امریکا، اروپا و ایتالیا انجام می دهد.

دیونی، چهارمین قمر بزرگ کیوان است که مجموعا ۶۲ ماه داشته و از مساحت ۱۱۲۲ کیلومتری برخوردار است. سطح بیرونی آن یخی و سطح درونی آن نیز سنگی است.

image عکس هایی از قمر کیوان که تا بحال ندیده اید

کاسینی، اتمسفر اکسیژنی بسیار رقیقی را ردیابی کرده که تاکنون دیده نشده و قابل توجه است. اما از سوی دیگر، کارشناسان فضایی معتقدند، بخش هایی از سطح این قمر به دلیل فعالیت های درونی در حال تغییر هستند. اما ماموریت این فضاپیما ادامه داشته تا در سال آینده بر فراز حلقه های کیوانی قرار گرفته و بتواند ماموریت خود را با تحقیقات بیشتری کامل کند.

image عکس هایی از قمر کیوان که تا بحال ندیده اید

تک فارس » اخبار روز » عکس هایی از قمر کیوان که تا بحال ندیده اید