image عکس نماز خواندن صدام حسین ملعون در حرم امام رضا علیه السلام

شما در تصویر صدام حسین را با تیم همراهان خود مشاهده میکنید که در حال خواندن نماز در کنار ضریح امام رضا علیه السلام است.