image عکس قلیان کشیدن دختران مدرسه ای با مقاله تکمیلی

با وجود سونامی بیماریهای بدخیم و انواع سرطان که شاهد آن در اهواز و استان هستم. عده ای این وسط با فروش قلیان در بلوارهای ساحلی برای خود کسب و کاری دست پا نموده اند و در کنار این قلیان ها انواع موادمخدر و قرص های روانگردان فروخته می شود.

مسئولین مدارس تحت چه برنامه ای به راحتی اجازه خروج دختران از مدرسه را می دهند تا برخی به راحتی هرکاری که دوست دارند خصوصاً با لباس فرم مدرسه انجام دهند.

image عکس قلیان کشیدن دختران مدرسه ای با مقاله تکمیلی

تک فارس » مطالب جالب » عکس قلیان کشیدن دختران مدرسه ای با مقاله تکمیلی