انگار نقش اصلی کارتون های دیزنی از روی این هنرپیشه های معروف ساخته شده است. عکس های زیر مدل هایی را نشان می دهند که از نظر چهره و ظاهر شباهت زیادی به شخصیت های مشهور انیمیشن های والت دیزنی دارند.

لیلی کول و مریدا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

داوتسن کروس و سیندرلا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

ساشا لوس و پرنسس کیدا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

لیلی آلدریج و پوکاهانتس

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

کندال جنر و سفید برفی

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

پاتریشیا گاردیگایو و ملکه شیطان

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

لیو وِن و مولان

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

کارا دلوین و تینکر بِل

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

السا هاسک و آلیس در سرزمین عجایب

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

بومیکا آرورا و پرنسس جازمین

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

باربارا میِر و آریِل

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

ماریا بورگس و تیانا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

جوزفین اسکریور و آرورا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

کاندیس سوانپول و السا

image عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف

تک فارس » مطالب جالب » عکس شباهت دیدنی شخصیت های کارتونی با آدم های معروف