این دو عکس ترکیبی از اجزای چهره افراد سرشناس است که در کنار هم قرار داده شده اند.

image عکس زیباترین مرد و زیباترین زن در جهان

image عکس زیباترین مرد و زیباترین زن در جهان