بهترین : Claire Danes

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بدترین : Lucy Liu

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بهترین : Naomi Watts

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بدترین : Lena Dunham

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بهترین : Julianne moore

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بدترین : Halle Berry

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بهترین : Julianna Margulies

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بدترین : Jessics Chastain

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب

بهترین : Katharine McPhee

image عکس بهترین و زشت ترین لباس های هنرپیشه ها گلدن گلاب