رکورد کاشت سنگین ترین سیب جهان به وزنی در حدود ۱/۸۹ کیلوگرم

image عکس بزرگترین سیب جهان در کتاب رکوردهای گنیس

«چیساتو» در اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی توانست در باغ سیبش در شهر «هیروساکی» این میوه را تولید کند.

تک فارس » مطالب جالب » عکس بزرگترین سیب جهان در کتاب رکوردهای گنیس