لامبورگینی هر سال تنها چند دستگاه برای ثروتمندان جهان ساخته می شود که کمتر از ۲میلیون دلار قیمت دارد.

وان جیان کشاورز یک سال برای ساخت لامبورگینی مدل رونتون با استفاده از تکه آهن های وقت صرف کرده است.

image عکسی دیدنی از یک لامبورگینی چینی

تک فارس » مطالب جالب » عکسی دیدنی از یک لامبورگینی چینی