image عکسی دیدنی از اکبر عبدی در فیلم خوابم میاد

عکس پشت صحنه فیلم "خوابم میاد"