image عکسهای اعدام امروز در استادیوم ورزشی سبزوارصبح امروز چهارشنبه، قبل از طلوع آفتاب احکام دو تن از متجاوزین به عنف در شهرستان‌های مشهد و سبزوار اجرا شد. این احکام در راستای انجام وظایف قانونی و در پاسخ به مطالبات عمومی از مجموعه قضایی صورت گرفت.

تک فارس » اخبار روز » عکسهای اعدام امروز در استادیوم ورزشی سبزوار