image علت پوشیدن لباس عروس سفید طنز و خنده دار

پسر کوچولویی در مراسم عروسی از مادرش پرسید: مامان، چرا دختره لباس سفید پوشیده؟

مامانش گفت:این تو عروسی ها یه رسم هست که عروس لباس سفید بپوشه، بخاطر اینکه عروس خیلی خوشحاله و امروز بهترین روز زندگیشه.

پسر یه خورده فکر کرد و گفت: خوب چرا پسره (داماد) لباس مشکی پوشیده؟