شبکه جم که پخش سریال های مختلف نظر مخاطبان را جلب کرده بود از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ برای همیشه از روی کانال هاتبرد قطع شد.