شبکه جم که پخش سریال های مختلف نظر مخاطبان را جلب کرده بود از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ برای همیشه از روی کانال هاتبرد قطع شد.

تک فارس » اخبار روز » علت قطع شدن کامل شبکه جم از روی هاتبرد