image علت بدخواب شدن در شب های اول جاهای جدید چیست

دلیل اصلی بی خوابی یا بد خوابی افراد در مکان های "جدید" یا "ناآشنا" به فعالیت بیشتر بخش چپ مغز در طی خواب شبانه در این مکان های جدید به عنوان "نگهبان شب " بستگی دارد.

در ارزیابی های دانشمندان از اسکن های فعالیت مغزی افراد مشخص شد بخش چپ مغز آنها در طول مدت خواب به دلیل رصد کردن صداها به منظور نگهبانی در برابر تهدیدات احتمالی در یک مکان تازه و ناشناس مانع عمده خواب راحت شبانه در مکان های تازه و ناآشنا است.

مطالعه روی برخی موجودات دریایی و پرندگان نیز نشان می دهد آنها نیز مانند انسان ها وضعیتی مشابه دارند و در مکان های تازه و غریب اختلال خواب دارند.

نهنگ ها و دلفین ها نیز به هنگام خواب حساسیت یک طرف مغز آنها بیدار میماند.

این دانشمندان آمریکایی در تشریح دلیل بی خوابی در مکان های جدید این عارضه را به دلیل انعطاف پذیری فوق العاده مغز دانسته است.

از نظر پروفسور ساساکی انسان ها با تمرین میتوانند یاد بگیرند که چگونه از شر این بی خوابی ها خلاص شوند و مغز خود را از حالت نگهبان شب درآورده و به خوابی راحت و عمیق بروند.

ساساکی به افرادی که معضل بی خوابی در شب اول در مکان های ناآشنا و جدید را دارند توصیه کرده است بالش خود را به همراه داشته باشند.

از نظر پروفسور ساساکی کمکی که بالش فرد به خواب راحت در مکانی ناآشنا میکند این است که مغز را تا حدود زیادی اقناع میکند که مکان ناآشنایی نیستیم.