شایع‌ترین علل شکرک زدن مربا، جوشیدن بیش از حد آن است.

البته اگر به اندازه کافی حرارت ندیده و نجوشیده باشد امکان کپک زدن خواهد داشت پس به زمان جوشیدن مربا کاملا دقت کنید.

تک فارس » آشپزی » علت اصلی شکرک زدن مربا چیست