image طراحی جنجالی لباس مهمانداران زن ترکیه ای

عکس مدل جدید لباس مهماندارن زن ترکیه را در عکس بالا می بینید.لباس های مدل جدید طراحی شده جدید برای مهمانداران زن خطوط هواپیمایی دولتی ترکیه مخالفت ها و بحث های زیادی برانگیخته است.