image شیک ترین مدل های آویز ناخن برای خانمهای باسلیقه

از آویز ناخن بیشتر روی ناخن های بلند استفاده می کنند و قسمت بالایی ناخن را سوراخ می کنند (در جایی که خوب رشد کرده و بالاتر از گوشت دست است) سو نصب می کنند. آویز ناخن فقط برای ناخن های بلند قابل استفاده است.

image شیک ترین مدل های آویز ناخن برای خانمهای باسلیقه

image شیک ترین مدل های آویز ناخن برای خانمهای باسلیقه

تک فارس » آرایشی » شیک ترین مدل های آویز ناخن برای خانمهای باسلیقه