image شناخت شخصیت آدم ها از روی کفش آنها

مطالعات جدیدی توسط محققان دانشگاه کانزاس انجام شده که نسخه ی آنلاین آن در مجله ی پژوهشی شخصیت شناسی در آگوست ۲۰۱۲ منتشر شد و بیان گوی این نکته بود که کفش های هر فرد نشان دهنده ی ۹۰ درصد شخصیت او می باشد.

برخی از یافته های قابل توجه از این مطالعات:

۱ . کفش های ساده و معمولی متعلق به افراد سازگار و بشاش است.

۲ . چکمه متعلق به افرادی با شخصیت تهاجمی تر است.

۳ . کفش هایی که به نظر در پا راحت نیستند متعلق به افرادی با شخصیت آرام است.

۴ . کسانی که در روابط اشان بسیار حساس هستند همیشه کفش های مارک دار می پوشند چرا که آنها همیشه نگران این هستند که دیگران راجع به ظاهر آنها چه فکری میکنند.

۵ . انسان های لیبرال و آزادی خواه معمولا کفش های ارزان قیمت می پوشند.

۶ . کفش هایی با مدل سوراخ سوراخ معمولا متعلق به افرادی است که اصلا برایشان مهم نیست که دیگران راجع به آنها چه فکری میکنند و در چگونگی ایجاد روابط خود خیلی حساس نیستند.

اظهار نظر راجع به شخصیتتان بدون آنکه کلمه ای از خودتان بگوئید

نویسندگان این مطالعات می گویند: کفش انتقال دهنده ی یک سری اطلاعات هرچند کم اما مفید درباره ی هر کسی می باشد. اغلب مردم هنگام روبرو شدن با هر شخصی بیشتر از هر چیزی به کفش های طرف مقابل خود نگاه میکنند و این نتیجه حاصل می شود که چگونگی پوشش کفش بیشتر از دیگر پوشش ها اهمیت دارد.

حال شما می توانید از خودتان این سوال را بپرسید (کفش های شما درباره ی شما چه می گویند?)