فهرست کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند، نام سفیر، تلفن، نمابر و نشانی هریک :

آدرس سفارت جمهوری اتریش

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فریدریش اشتیفت

تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰

نمابر: ۲۲۷۰۵۲۶۲

نشانی: خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، شماره ۸

آدرس سفارت پادشاهى اردن هاشمى

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله ابورمان

تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱

نمابر: ۲۲۷۵۲۷۶۷

نشانی: زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان ظاهری، خیابان البرزکوه، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری ارمنستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گریگور آراکلیان

تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳

نمابر: ۶۶۷۰۰۶۵۷

نشانی: خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استادشهریار، شماره ۳۲

آدرس سفارت جمهوری آفریقای جنوبی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ویلیام مکس فیلمان وایتهد

تلفن: ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶

نمابر: ۲۲۷۱۹۵۵۸

نشانی: خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره ۵

آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نصیر احمد نور

تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰

نمابر: ۸۸۷۳۳۰۸۸

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، نبش خیابان چهارم

آدرس سفارت جمهوری ازبکستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الهام اکرم اف

تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰

نمابر: ۲۲۲۹۹۱۵۸

نشانی: اقدسیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۱

آدرس سفارت پادشاهی اسپانیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پدرو آنتونیو ویینا پرز

تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

نمابر: ۲۲۵۶۸۰۱۷

نشانی: دروس، بلوارشهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره ۱۰

آدرس سفارت استرالیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ژرارد پاول فولی

تلفن: ۸۳۸۶۳۰۰۰

نمابر: ۸۸۷۲۰۴۸۴

نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری اسلواک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یان بوری

تلفن: ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱

نمابر: ۲۲۶۶۶۶۰۵

نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴

آدرس سفارت جمهوری شرقی اروگوئه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خوان کارلوس اوخه دا

تلفن: ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰

نمابر: ۸۸۷۸۲۳۲۱

نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۵

آدرس سفارت جمهوری اکوادور

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لوئیس اومبرتو وینویسا رودریگز

تلفن: ۲۲۰۵۴۳۸۲

نمابر: ۲۲۰۲۲۷۵۱

نشانی: زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره ۱۸

آدرس سفارت اوکراین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرهی کراسنو شاپکا (کاردار)

تلفن: ۲-۲۲۴۰۴۰۸۱

نمابر: ۲۲۴۱۷۹۲۱

نشانی: خیابان ولنجک، شماره ۴۴

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبدالکریم رکایبی (کاردار)

تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

نمابر: ۸۸۳۷۷۰۳۱

نشانی: خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه ۱۱، شماره ۲۰

آدرس سفارت دولت امارات متحده عربى

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سیف محمد عبید الزعابی

تلفن: ۴۲۷۹۲۰۰۰

نمابر: ۴۲۷۹۲۷۷۷

نشانی: خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری فدرال آلمان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بارون میشائیل فن اونگرن اشترنبرگ

تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰

نمابر: ۳۹۹۹۱۸۹۰

نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴

آدرس سفارت اندونزی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: دیان ویرنجوریت

تلفن: ۸۸۷۱۶۸۶۵

نمابر: ۸۸۷۱۸۸۲۲

نشانی: قائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰

آدرس سفارت جمهوری ایتالیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مائورو کنچاتوری

تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

نمابر: ۶۶۷۲۶۹۶۱

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اوگاندا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد احمد کیسوله

تلفن: ۹-۲۲۶۵۸۵۰۶

نمابر: ۲۲۶۵۸۵۱۶

نشانی: بلوار افریقا، خیابان طاهری، شماره ۵۹

آدرس سفارت جمهوری آذربایجان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: جوانشیر آخوندوف

تلفن: ۲-۲۲۶۷۳۵۱۱

نمابر: ۲۲۵۵۸۱۸۳

نشانی: قیطریه، خیابان محمودیان، خیابان افشین، خیابان هاشمی، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری آرژانتین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیولرمو لوئیس نیکولاس (کاردار)

تلفن: ۲۲۵۷۷۴۳۳

نمابر: ۲۲۵۷۷۴۳۲

نشانی: دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره ۶

آدرس سفارت پادشاهی بحرین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: راشد بن سعد الدوسری

تلفن: ۸۸۷۷۳۳۸۳ ۸۸۷۷۵۳۶۵

نمابر: ۸۸۷۷۹۱۱۲

نشانی: چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ژوبین، شماره ۱۳

آدرس سفارت بوسنی و هرزه گوین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادیب بوکویچ

تلفن: ۱-۲۲۷۵۱۰۶۰

نمابر: ۲۲۷۵۱۰۶۲

نشانی: زعفرانیه، خیابان آبان، خیابان علامه، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری فدراتیو برزیل

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سانتیاگو ایرازابال مورائو

تلفن: ۱۰-۲۲۷۵۳۱۰۸

نمابر: ۲۲۷۵۲۰۰۹

نشانی: زعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا، شماره ۲

آدرس سفارت برونئی دارالسلام

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادی خالد چوچو (کاردار)

تلفن: ۸۸۷۹۷۹۴۶

نمابر: ۸۸۷۷۰۱۶۲

نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۷

آدرس سفارت جمهوری بوروندی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عمر نزیمبره

تلفن: ۲۲۴۷۴۸۲۰

نمابر: ۲۲۴۷۴۸۲۱

بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان آبادان، کوچه سوم شرقی، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلاروس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ویکتور ریباک

تلفن: ۲۲۷۵۲۲۲۹

نمابر: ۲۲۷۵۱۳۸۲

نشانی: زعفرانیه، خیابان طاهری، خیابان آبان، کوچه آذر، شماره ۱

آدرس سفارت بلژیک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فرانسوا دلی

تلفن: ۲۲۳۹۱۹۰۹ ۲۲۳۹۱۱۶۰

نمابر: ۲۲۳۹۸۷۸۰

نشانی: خیابان فرشته، خیابان آقابزرگی، بن بست شیرین، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلغارستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بوریس لاو دیمیتریوف (کاردار)

تلفن: ۸۸۷۷۵۶۶۲

نمابر: ۸۸۷۷۹۶۸۰

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان ناظمی گنجوی، شماره ۴۰

آدرس سفارت جمهوری مردم بنگلادش

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خندکار عبدالستار

تلفن: ۷-۸۸۶۰۱۴۱۶

نمابر: ۸۸۶۰۵۴۴۵

نشانی: یوسف آباد، خیابان ۶۴ شرقی،کوچه یکم، ۱۲متری احداثی، شماره ۷

آدرس سفارت دولت چندملیتی بولیوی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: والترآلخاندرویانییف گوسمال (کاردار)

تلفن: ۸۸۶۸۶۸۰۷

نمابر: ۸۸۶۸۶۸۰۸

نشانی: سعادت آباد، خیابان ۲۵ قره‌تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اسلامی پاکستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نورمحمد جادمانی

تلفن: ۹۰-۶۶۹۴۱۳۸۸

نمابر: ۶۶۹۴۱۸۹۸

نشانی: خیابان فاطمی، کوچه اعتمادزاده، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری پرتغال

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ماریو فرناندو داماش نونس

تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰

نمابر: ۲۲۵۸۲۷۶۰

نشانی: دروس، خیابان هدایت،کوچه روزبه، شماره ۱۶

آدرس سفارت پادشاهی تایلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کریچ کاسون (کاردار)

تلفن: ۷۷۵۳۱۴۳۳

نمابر: ۷۷۵۳۲۰۲۲

نشانی: خیابان بهارستان، کوچه استقلال، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری تاجیکستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نعمت‌اله امام‌زاده

تلفن: ۲۲۲۹۹۵۸۴

نمابر: ۲۲۸۰۹۲۹۲

نشانی: نیاوران، خیابان زینعلی، کوچه سوم، شماره ۱۰

آدرس سفارت ترکمنستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: احمد کاکابایوویچ قربانوف

تلفن: ۲۲۲۰۶۷۳۱

نمابر: ۲۲۲۰۶۷۳۲

نشانی: فرمانیه، خیابان وطن‌پور، خیابان براتی، شماره ۳۴

آدرس سفارت ترکیه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: رضا حاکان تکین

تلفن: ۳۳۹۵۱۱۰۰ ۳۳۱۱۱۲۰۲

نمابر: ۳۳۱۱۷۹۲۸

نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۳۷

آدرس سفارت جمهوری تونس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: غازی بن صالح

تلفن: ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷

نمابر: ۸۸۵۶۳۷۶۷

نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان سوم، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری چک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پطر اشتپانیک (کاردار)

تلفن: ۲-۲۶۱۱۸۸۵۱

نمابر: ۲۲۸۰۲۰۷۹

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۳۶

آدرس سفارت جمهوری خلق چین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پانگ سن

تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰

نمابر: ۲۲۲۹۰۶۹۰

نشانی: اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش، شماره ۷۳

آدرس سفارت پادشاهی دانمارک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اندرس کریستین هوگارد

تلفن: ۲۸۱۵۵۰۰۰

نمابر: ۲۲۶۴۰۰۰۷

نشانی: پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰

آدرس سفارت رومانی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کریستیان تئودورسکو

تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۸

نمابر: ۷۷۵۳۵۲۹۱

نشانی: فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره ۲۲

آدرس سفارت فدراسیون روسیه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لوان جاگاریان

تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

نمابر: ۶۶۷۰۱۶۵۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹

آدرس سفارت نیوزیلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ایمون اشانسی

تلفن: ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵

نمابر: ۲۶۱۲۱۹۷۳

نشانی: اقدسیه، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم، شماره ۱

آدرس سفارت جمهوری زیمبابوه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نیکولاس دلامینی کیتی کیتی

تلفن:

نمابر:

نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، شماره ۶

آدرس سفارت ژاپن

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کوجی هانه دا

تلفن: ۸۸۷۱۷۹۲۲

نمابر: ۸۸۷۱۳۵۱۵

نشانی: خیابان بخارست، نبش خیابان پنجم

آدرس سفارت دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد فیصل رازین

تلفن: ۲۲۴۱۴۸۶۳-۲۲۴۲۵۲۹۷

نمابر: ۲۲۱۷۵۴۷۱

نشانی: زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، کوچه کافی‌آبادی، شماره ۶۶

آدرس سفارت جمهورى فدرال سومالى

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خلیفه کدیه موسی

تلفن: ۲۲۲۴۵۱۴۶

نمابر: ۲۲۲۴۵۱۴۶

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، خیابان هادیان، شماره ۶۶

آدرس سفارت جمهوری سیرالئون

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: محمد بی فوفانا

تلفن: ۲۲۲۸۵۱۷۳

نمابر: ۲۲۲۹۷۳۰۶

نشانی: کامرانیه، نبش کوچه یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری سودان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اباکر الطیب البخیت

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳

نمابر: ۸۸۷۸۸۵۷۵

نشانی: بلوار افریقا، خیابان بهرامی، شماره ۶۰

آدرس سفارت جمهورى عربى سوریه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عدنان حسن محمود

تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱

نمابر: ۲۲۰۵۹۴۰۹

نشانی: بلوار افریقا، خیابان ایرج، شماره ۲۰

آدرس سفارت سوئیس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: جولیو هاز

تلفن: ۲۲۰۰۸۳۳۳

نمابر: ۲۲۰۰۶۰۰۲

نشانی: الهیه، خیابان شریفی‌منش، خیابان یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری کت‌دیووار (ساحل عاج)

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله سیسه

تلفن: ۲۲۰۲۲۳۲۹

نمابر: ۲۲۰۴۰۶۱۱

نشانی: پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، شماره ۲۶

آدرس سفارت سوئد

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: پیتر تیلر

تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰

نمابر: ۲۲۲۹۶۴۵۱

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷

آدرس سفارت جمهوری صربستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الکساندر تاسیک

تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹

نمابر: ۲۲۴۰۲۸۶۹

نشانی: ولنجک، خیابان نهم، شماره ۹

آدرس سفارت پادشاهى عربستان سعودی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: حسن ابراهیم الزوید (کاردار)

تلفن: ۲۲۲۸۸۵۴۳

نمابر: ۲۲۲۹۴۶۹۱

نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نیلوفر، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری عراق

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم انتصار فاضل الداودی (کاردار)

تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵

نمابر: ۸۸۹۳۸۸۷۷

نشانی: ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، شماره ۱۰۱

آدرس سفارت سلطنت عمان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سعود بن احمد البروانی

تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱

نمابر: ۲۲۰۴۴۶۷۲

نشانی: بلوار افریقا، کوچه تندیس، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری غنا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحاجی باوا گیلبرت آیمبیلاه

تلفن: ۲۲۱۷۵۳۶۳

نمابر: ۲۲۴۲۱۴۴۸

نشانی: زعفرانیه، خیابان امیری سوری، شماره ۵

آدرس سفارت فنلاند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: هاری کمراینن

تلفن: ۲۳۵۱۲۰۰۰

نمابر: ۲۲۲۱۵۸۲۲

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری فرانسه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: برونو فوشه

تلفن: ۶۴۰۹۴۰۰۰

نمابر: ۶۴۰۹۴۰۹۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴

آدرس سفارت دولت فلسطین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: صلاح زواوی

تلفن: ۶۶۴۰۲۵۱۳

نمابر: ۶۶۴۶۵۷۳۶

نشانی: خیابان فلسطین، شماره ۳۴۷

آدرس سفارت جمهوری فیلیپین

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ادواردو آر منیز

تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

نمابر: ۲۲۶۶۸۹۹۰

نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی، خیابان خیام، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری قبرس

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آندریاس پی کوزوپیس

تلفن: ۲۲۲۱۹۸۴۲

نمابر: ۲۲۲۱۹۸۴۳

دزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴

آدرس سفارت جمهوری قرقیزستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آسان بیک عثمان علی اف

تلفن: ۲۲۸۳۰۳۵۴

نمابر: ۲۲۲۸۱۷۲۰

پاسداران، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری قزاقستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بغداد امریئف

تلفن: ۲۲۵۶۵۹۳۳

نمابر: ۲۲۵۴۶۴۰۰

نشانی: دروس، خیابان هدایت، خیابان مسجد، شماره ۸۱

آدرس سفارت دولت قطر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: علی بن حمد السلیطی

تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵

نمابر: ۲۲۰۵۸۴۷۸

نشانی: بلوار افریقا، خیابان گل آذین، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری کرواسی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: استریبو کیکرتس

تلفن: ۲۲۵۸۹۹۲۳

نمابر: ۲۲۵۴۹۱۹۹

نشانی: پاسداران، بهستان اول، شماره ۱۹

آدرس سفارت جمهوری کنیا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم رقیه احمد سوبو

تلفن: ۲-۲۲۶۵۱۰۸۰

نمابر: ۲۲۶۵۱۰۸۳

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان آرش، شماره ۱۳

جمهوری کره (کره جنوبی)

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سونگ وونگ یئوب

تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰

نمابر: ۸۸۰۵۴۸۹۹

نشانی: ونک، خیابان شیخ بهائی، دانشور غربی، شماره ۲

آدرس سفارت اتحادیه کومور

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: احمد عبداله احمد مواتن

تلفن: ۷۷۶۲۴۴۰۰

نمابر: ۷۷۶۲۴۴۱۱

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق کره

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: کانگ سام هیون

تلفن: ۴۴۸۲۸۰۶۶

نمابر: ۴۴۸۱۵۲۹۲

نشانی: جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ۱۳، شماره ۳۱۰

آدرس سفارت جمهوری کوبا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ولادیمیر آندرس گنزالس کسادا

تلفن: ۲۲۲۸۲۷۴۹

نمابر: ۲۲۲۹۴۳۸۸

نشانی: کاشانک، خیابان خداوردی، کوچه ۱۷ غربی، شماره ۵۴

آدرس سفارت دولت کویت

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مجدی احمد الظفیری

تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷

نمابر: ۸۸۷۸۸۲۵۷

نشانی: خیابان ظفر، شماره ۳۰۵

آدرس سفارت گرجستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ایوسب چاخواشویلی

تلفن: ۲۲۷۶۴۱۲۹

نمابر: ۲۲۵۴۲۶۹۲

نشانی: پاسداران، گلستان دوم، شماره۹۲

آدرس سفارت جمهوری گینه کوناکری

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: بنگلی دیاخابی

تلفن: ۷۷۵۳۵۷۴۴

نمابر: ۷۷۵۳۵۷۴۳

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری گینه بیسائو

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ژم چرنو جالو (کاردار)

تلفن: ۷۷۶۸۱۳۱۸

نمابر:

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت لیبی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: مفتاح محمد احمد مصباح (کاردار)

تلفن: ۳-۲۲۸۳۴۱۲۲

نمابر: ۲۲۸۳۴۱۲۴

نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، شماره ۷۲

آدرس سفارت جمهوری لبنان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: فادی حاج علی

تلفن: ۸۸۹۰۸۴۵۱

نمابر: ۸۸۹۰۷۳۴۵

نشانی: خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱

آدرس سفارت جمهوری لهستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یولیوش یاسئک گویو

تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲

نمابر: ۸۸۷۸۸۷۷۴

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۲

آدرس سفارت مجارستان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیولا پتو

تلفن: ۲۲۵۵۰۴۵۲

نمابر: ۲۲۵۵۰۴۸۲

نشانی: دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰

آدرس سفارت مالزی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: راجا نور شیروان زین العابدین

تلفن: ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵

نمابر: ۲۲۰۴۶۹۷۲

نشانی: خیابان الف، خیابان چنگیزی، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری مالی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: تیگه گیرو (کاردار)

تلفن: ۲۲۲۰۷۲۷۸

نمابر: ۲۲۲۳۴۶۳۱

نشانی: پل رومی، کوچه عروس، کوچه پامچال، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری عربی مصر

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: خالد ابراهیم اماره (حافظ‌منافع)

تلفن: ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵

نمابر: ۲۲۴۱۹۱۰۳

نشانی: ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳

آدرس سفارت ایالات متحده مکزیک

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: اولیسس کانچولا گوتییرس

تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶

نمابر: ۲۲۰۵۷۵۸۹

نشانی: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲

آدرس سفارت جمهوری اسلامی موریتانی

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحسن ولد سلیم (کاردار)

تلفن: ۱-۷۷۵۲۴۳۵۰

نمابر: ۷۷۵۲۹۵۱۵

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت پادشاهی نروژ

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سرکار خانم اودیسه نورهیم

تلفن: ۲۲۲۹۱۳۳۳ ۲۲۸۰۲۱۴۳

نمابر: ۲۲۲۹۲۷۷۶

نشانی: فرمانیه، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴

آدرس سفارت جمهوری فدرال نیجریه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: الحاجی توکورمانی

تلفن: ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷

نمابر: ۲۲۶۳۶۳۱۵

نشانی: الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره ۱۶

آدرس سفارت جمهوری نیکاراگوئه

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: ماریو آنتونیو بارکرو بالتودانو

تلفن: ۸۸۶۸۵۰۷۰

نمابر: ۸۸۶۸۵۰۷۳

نشانی: سعادت آباد، قره تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت واتیکان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: لئو بکاردی

تلفن: ۶۶۴۰۳۵۷۴

نمابر: ۶۶۴۱۹۴۴۲

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره۸۴

آدرس سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: آمه نوتپ زامبرانو

تلفن: ۲۲۲۸۴۴۵۰

نمابر: ۲۶۱۲۴۸۸۶

نشانی: کامرانیه، خیابان تاجیکی، شماره ۱۷

آدرس سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: نگوین هونگ تاچ

تلفن: ۲۲۴۱۱۶۷۰

نمابر: ۲۲۴۱۶۰۴۵

نشانی: خیابان پسیان، اکبری، اردیبهشت شرقی، شماره۶

آدرس سفارت پادشاهی هلند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: یوهانس دوما

تلفن: ۲۲۶۶۰۰۰۰

نمابر: ۲۳۶۶۰۱۹۰

نشانی: فرمانیه، خیابان سنبل، ارغوان غربی، شماره ۷

آدرس سفارت پادشاهی مغرب

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر:

تلفن:

نمابر:

نشانی: پاسداران، نارنجستان ششم، بلوک ۲۹

آدرس سفارت هند

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: سری واستاوا

تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

نمابر: ۸۸۷۴۵۵۵۷

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، خیابان نهم، شماره ۲۲

آدرس سفارت یونان

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: گیورگیوس آیفانتیس

تلفن: ۲۲۰۵۳۷۸۴

نمابر: ۲۲۰۵۷۴۳۱

نشانی: خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳

آدرس سفارت جمهوری یمن

image شماره تلفن و آدرس تمام سفارت های کشورهای خارجی در تهران

نام سفیر: عبداله علی السری (کاردار)

تلفن: ۲۲۴۱۹۸۸۷

نمابر: ۲۲۴۱۹۹۳۴

نشانی: ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵