۳۳ هزار انسان در یک محوطه ۲۱۰ متری در ۱۲۰ متری زندگی میکنند. کولون در کشور چین یکی از پر ازدحام ترین مناطق زندگی بشر روی زمین است.

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

image شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست

تک فارس » مطالب جالب » شلوغ ترین و کثیف ترین جای دنیا کجاست