تنهایی

می دانستم می آیی

اما من

بی تو

هر شب تقدیر را دوره میکنم …

***

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم

تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی…

***

خدایا

این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند

فکری کن

اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . . .

***

دلتنگم…

مثل خیلی از روزهای زندگانی ام.

این روزها هیچ کس شریک غم و دلتنگی آدمها نیست؛

تنها همدم تنهایی ها و بی کسی هایم، یک قلم و چند ورق کاغذ تا نخورده است.

اگر روزی کاغذهایم تمام شوند چه کنم؟!!!

***

هرچقدر که سرتو گرم کنی

هرچقدر که حواستو پرت کنی

هر چقدر که دور و برتو شلوغ کنی

باز تو یه لحظه میاد و مچتو میگیره

دلتنگیتو می گم!!!!!

***

گاهی…

شنیدن صدای قلب کسی رو که دوسش داری

زیباترین موسیقی دنیاست…!!

***

تنهایی

گوشه ای در این شهر

مچاله شدم در خودم

لرزم از سرما نیستاز تنهایی ام می ترسم …

***

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو  چندان که مپرس…

***

برای بعضی از دردها نه میتوان گریه کرد

نه میتوان فریاد زد

برای بعضی دردها

فقط میتوان نگاه کرد

لبخند زد و بی صدا شکست…

***

دلتنگی

تنها نصیب من بود

از تمام زیبایی هایت….

***

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر

فقط میدانم در آغوش منی، بی آنکه باشی

و رفتی، بی آنکه نباشی . . .

***

هرچه دلتنگی هست، حرفهایی که گره در گره است

تو بیا تا به همان بوسه اول برود . . .

***

بیا باران را دعوت کنیم، به جشن دلتنگی رازقی

بیا دوباره عادت کنیم، به بغض غریبانه عاشقی . . .

***

تو را خواستم و به جای تو عشق نصیب من شد…

کاش عشق را می‌خواستم…شاید تو نصیب من می‌شدی!…

***

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا

عطر دستهایت، دلتنگی ام را به باد می سپارد . . .

***

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست

گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست

من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل

***

کمی گیجم کمی منگم عجیب است

پریده بی جهت رنگم عجیب است

تو را دیدم همین یک ساعت پیش

برایت باز دلم تنگ است…

تک فارس » مطالب جالب » شعر های غم انگیز برای کسانی که دلتنگ کسی هستند