شعر زیبای گیاه تلخ افسونی شاعر سهراب سپهری

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شعر زیبای گیاه تلخ افسونی شاعر سهراب سپهری

image شعر زیبای گیاه تلخ افسونی شاعر سهراب سپهری

گیاه تلخ افسونی !

شوکران بنفش خورشید را

در جام سپید بیابان ها لحظه لحظه نوشیدم

و در آیینه نفس کشنده سراب

تکفارس آی آر

تصویر ترا در هر گام زنده تر یافتم

در چشمانم چه تابش ها که نریخت

و در رگ هایم چه عطش ها که نشکفت

آمدم تا ترا بویم

و تو زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی

www.takfars.ir

به پاسِ این همه راهی که آمدم

غبار نیلی شب ها راهم می گرفت

و غریو ریگ روان خوابم می ربود

چه رؤیاها که پاره نشد

و چه نزدیک ها که دور نرفت

و من بر رشته صدایی ره سپردم

که پایانش در تو بود

آمدم تا ترا ببویم

و تو زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی

به پاسِ این همه راهی که آمدم

تک فارس

دیار من آن سوی بیابان هاست

یادگارش در آغاز سفر همراهم بود

هنگامی که چشمش بر نخستین پرده بنفش نیمروز افتاد

از وحشت غبار شد

و من تنها شدم

چشمک افق ها چه فریب ها که به نگاهم نیاویخت

و انگشت شهاب ها چه بیراهه ها که نشانم نداد

آمدم تا تو را بویم

وتو : گیاه تلخ افسونی

به پاس این همه راهی که آمدم

T A K F A R S

زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی

به پاس این همه راهی که آمدم

سهراب سپهری

رکورد گینس با پختن کباب روی بزرگ ترین کوره کباب پزی
  1. متن کامل عربی سوره الشعراء به همراه ترجمه دقیق فارسی
  2. رنده کثیف و جرم گرفته را چطوری نو و تمیز کنیم
  3. اسم نادر فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  4. انشا یک صفحه ای با موضوع عید مبعث برای مدرسه
  5. ترفند جالبی برای افزایش سرعت اینترنت در خانه
  6. سفرنامه اینترنتی تصویری به کشور زیبای برزیل و معرفی مکان های دیدنی آن

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات