شعر زیبای پرده کس نشد این پرده میناگون شاعر پروین اعتصامی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شعر زیبای پرده کس نشد این پرده میناگون شاعر پروین اعتصامی

image شعر زیبای پرده کس نشد این پرده میناگون شاعر پروین اعتصامی

پرده کس نشد این پرده میناگون

زشتروئی چه کند آینه گردون

نام را ننگ بکشت و تو شدی بدنام

وام را نفس گرفت و تو شدی مدیون

تکفارس آی آر

تو درین نیلپری طشت، چو بندیشی

چو یکی جامه شوخی و قضا صابون

گهری کاز صدف آز و هوی بردی

شبهی بود که کردی چو گهر مخزون

چند ای نور، قرینی تو بدین ظلمت

www.takfars.ir

چند ای گنج بخاک سیهی مدفون

کرد ای طائر وحشی که چنین رامت

چون بکنج قفس افکند قضایت، چون

بدر آی از تن خاکی و ببین آنگه

که چه تابنده گهر بود در آن مکنون

مچر آزاده که گرگست درین مکمن

مخور آسوده که زهرست درین معجون

چه شدی دوست برین دشمن بیرحمت

چه شدی خیره برین منظر بوقلمون

بهر سود آمدی اینجا و زیان کردی

تک فارس

کرد سوداگر ایام ترا مغبون

پشته آز چو خم کرد روان را پشت

به چه کار آیدت این قد خوش موزون

شبروان فلک از پای در آرندت

از گلیم خود اگر پای نهی بیرون

بر حذر باش ازین اژدر بی پروا

که نیندیشد از افسونگر و از افسون

دهر بر جاست، تو ناگاه شوی زان کم

چرخ برپاست، تو یکروز شوی وارون

رفت میباید و زین آمدن و رفتن

T A K F A R S

نشد آگه نه ارسطو و نه افلاطون

توشه‌ای گیر که بس دور بود منزل

شمعی افروز که بس تیره بود هامون

تو چنین گمره و یاران همه در مقصد

تو چنین غرقه و دریا ز درر مشحون

عامل سودگر نفس مکن خود را

تا که هر دم نشود کار تو دیگرگون

آنچه مقسوم شد از کار گه قسمت

دگر آنرا نتوان کرد کم و افزون

دی و فردات خیالست و هوس، پروین

تک فارس www.takfars.ir

اگرت فکرت و رائیست، بکوش اکنون

دو چیز را به هنگام استخاره نباید فراموش کرد
  1. چطور امنیت حساب اینستاگرام خود را بالا ببرید
  2. اسم هومن فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  3. شعر فریاد بی حاصل و زندگینامه شاعر رهی معیری
  4. آموزش دوخت جامدادی ساده و شیک برای مدرسه در خانه
  5. نکات جالب برای جا دادن لباس های زیاد در یک چمدان کوچک
  6. متن های پیامکی برای دوستان با مرام و معرفت

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات