شعر زیبای عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور شاعر مولوی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شعر زیبای عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور شاعر مولوی

image شعر زیبای عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور شاعر مولوی

بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن

بود شاهی در زمانی پیش ازین

ملک دنیا بودش و هم ملک دین

تکفارس آی آر

اتفاقا شاه روزی شد سوار

با خواص خویش از بهر شکار

یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه

شد غلام آن کنیزک پادشاه

مرغ جانش در قفص چون می‌طپید

www.takfars.ir

داد مال و آن کنیزک را خرید

چون خرید او را و برخوردار شد

آن کنیزک از قضا بیمار شد

آن یکی خر داشت و پالانش نبود

یافت پالان گرگ خر را در ربود

کوزه بودش آب می‌نامد بدست

آب را چون یافت خود کوزه شکست

شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست

گفت جان هر دو در دست شماست

جان من سهلست جان جانم اوست

تک فارس

دردمند و خسته‌ام درمانم اوست

هر که درمان کرد مر جان مرا

برد گنج و در و مرجان مرا

جمله گفتندش که جانبازی کنیم

فهم گرد آریم و انبازی کنیم

هر یکی از ما مسیح عالمیست

هر الم را در کف ما مرهمیست

گر خدا خواهد نگفتند از بطر

پس خدا بنمودشان عجز بشر

ترک استثنا مرادم قسوتیست

T A K F A R S

نه همین گفتن که عارض حالتیست

ای بسا ناورده استثنا بگف

جان او با جان استثناست جفت

هرچه کردند از علاج و از دوا

گشت رنج افزون و حاجت ناروا

آن کنیزک از مرض چون موی شد

چشم شه از اشک خون چون جوی شد

از قضا سرکنگبین صفرا فزود

روغن بادام خشکی می‌نمود

از هلیله قبض شد اطلاق رفت

تک فارس www.takfars.ir

آب آتش را مدد شد همچو نفت

مراسم اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۱۲ به اتحادیه اروپا
  1. عکسی زیبا از کارخانه تولید ابریشم در چین

  2. مطلبی زیبا درباره امام جعفر صادق علیه السلام و احادیثی گوهربار از ایشان

  3. شعر زیبای چه امیری که به عشق تو اسیر آمده است شاعر شهریار

  4. شعر زیبای شاعر عاشق دلفسرده ام و زندگینامه شاعر فریدون توللی

  5. شعر کوی عشق و زندگینامه شاعر رضیالدین آرتیمانی

  6. زندگینامه شاعر ه ا سایه و شعر به جز باد سحرگاهی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات