شعرهای زیبا برای سالروز ورود امام خمینی به ایران

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شعرهای زیبا برای سالروز ورود امام خمینی به ایران

image شعرهای زیبا برای سالروز ورود امام خمینی به ایران

آسمان بی قرار چشمانش

صبح آیینه دار چشمانش

در زمستان اگر چه می آمد

موج می زد بهار چشمانش

تکفارس آی آر

چشم گفتم به خاطرم آمد

چشمه ی بی غبار چشمانش

چشمه گفتم گریستم از شوق

در پی چشمه سار چشمانش

چشمه چشمه نگاه من شد رود

www.takfars.ir

رود شد … آبشار چشمانش

آبشاری که طرح آن را ریخت

سالها انتظار چشمانش

مثل طرح دریچه ای به ظهور

سایه ی تکسوار چشمانش

بی تعارف چقدر زیبا بود

گردش روزگار چشمانش

image شعرهای زیبا برای سالروز ورود امام خمینی به ایران

شعر روزهای ورود امام خمینی (ره)

خوش آمدی به وطن ای مجاهد ای رهبر

تک فارس

گران مبادت بر جان خسته رنج سفر

خوش آمدی که به سوغات دوستان داری

ز استواری ایمان نوید فتح و ظفر

خوش آمدی پی ترحیب ملتی که گذشت

بپاس حق و فضیلت زدست و سینه و سر

خوش آمدی پی تمجید امتی که ز عشق

به پیش ناوک دلدوز سینه کرد سپر

خوش آمدی پی تحسین مردمی که کنون

بپای خاسته بر محو ظلم و فتنه و شر

خوش آمدی پی تعظیم مردمی که گرفت

T A K F A R S

زمام از کف اهریمنان بد گوهر

خوش آمدی پی تعلیم امتی که زجان

ترا شناسد تنها ترا ترا رهبر

خوش آمدی و نکو آمدی که تا بینی

قیام توده جان بر کف اندر این کشور

ز حال خلق وطن خواهی ار شوی آگاه

یکی به چشم خدابین خویشتن بنگر

جماعتی بنگر استوار در ره حق

بسان کوه سرافراز و آهنین پیکر

به گاه خیزش چونان که موج از دریا

تک فارس www.takfars.ir

به گاه غرش چونان که در فضا تندر

گشاده بازو بر محو خصم افسون ساز

نهاده روی به میدان دیو افسونگر

به ترکش اینک فریادشان به گونه تیر

به سینه ایدر امیدشان چنان تندر

به تندخیزی چون گردباد در هامون

به سخت کوشی چون رودباد در گردر

دمنده هرجا چونانکه خشمگین ضیغم

جهنده هر سو چونانکه سهمگین اژدر

همه سراپا فریاد و غرش و غلیان

تکفارس

ز موج و توفان توفنده تر ز پا تا سر

ندیده هرگز چشم زمان چنین پیکار

نخوانده هیچ کس اینگونه رزم در دفتر

قیامت است تو گویی به پا در کشور

از این قیام که دارد نشانه از محشر

از این شگفتی لب می گزند برنایان

کزین فشان نتوان کرد رزم را باور

ز یک طرف همه اهریمنان غرق سلاح

ز یک طرف همه پاکان بی سلیح و سپر

ز یک طرف خمپاره و مسلسل و تانک

takfars.ir

زیک طرف همه دل های عاطفت پرور

ز یک طرف همه سالوس و حیله و ترفند

ز یک طرف همه ایمان و عزم و همت و فر

ز یک طرف همه جهل و فساد و قهر و غرور

ز یک طرف همه عرفان و فضل و علم و هنر

ز یک طرف همه نابخردان دیو آیین

ز یک طرف همه آزادگان دانشور

ز یک طرف همه کفر و ز یک طرف اسلام

ز یک طرف همه حنظل ز یک طرف شکّر

بیا فضیحت اشرار بین در این میدان

تک فارس آی آر

بیا فضیلت احرار بین در این سنگر

که توپ و تانک فرو ماند پیش سینه و دست

که دیو صحنه تهی کرد و بست بار سفر

خلل فتاد به کاخی که دیو می پنداشت

که بارگاه خدا راست همسر و همبر

بزرگوار زعیما هم از زعامت تست

قیام خلق بدین پایه اتفاق نظر

تویی تو موجد این انقلاب در ایران

توی تو مایه این اتفاق در خاور

تویی که در همه جا موج اعتصاب از تست

TakFars

همی ز ساحل اروند تا کران خزر

تویی که لرزه فکندی به کاخ استعمار

تویی که شعله فکندی به جان مستکبر

تویی که عزم تو بر کند بیخ ظلم از ملک

چنانکه دست علی در ز قلعه خیبر

همه زعامت زیبد ترا در این دوران

همه امامت شاید ترا در این کشور

همه به حکم تو گردن نهاده ایم همه

تو امر کن که به امر توایم فرمانبر

تمام ایران آغوش شد که تاگیرد

تک فارس

ترا چون جان ببر ای رهبر ز جان بهتر

تمام ایران شد دیده تا ترا نگرد

فراز مسند اسلام و دین گرفته مقر

تمام ملت شد گوش تا مگر شنود

پیام روح فزای تو از بر منبر

فراز منبر اینک بر ای همچو رسول

بگو بنام خداوند قاهر داور

بگو که دشمن بدخواه دام برچیند

که مسلم در خط الحاد نیست راه سپر

الا خمینی ای نایب امام زمان

www.takfars.ir

الا خمینی ای رهبر خردپرور

بریز در خط اسلام طرح جمهوری

که مسلمیم و به ام الکتاب مستظهر

حکومت اینجا محکوم حکم قرآن است

که هست قرآن منصوص حضرت داور

در این مجاهده بادا خدا تو را همراه

در این مبارزه بادا خدا تو را یاور

ترا درود که شایسته درود تویی

ترا سلام که اسلام را تویی یاور

حمید تا که ثنای تو بر زبان دارد

T A K F A R S

سزد که سر بفرازد ز فخر بر اختر

ساعات بازدید و شماره تلفن های نمایشگاه مبل مشهد
  1. سه شنبه ۱۹ دی زمان واریز یارانه نقدی دی ماه
  2. پخش قطعی فوتبال های جام جهانی از کانال ۳
  3. شماره تلفن زیارت مجازی حرم امام رضا علیه السلام و ذکر حاجات
  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶مرداد
  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ خرداد
  6. عکس های حامد بهداد رضا عطاران در فیلم چه خوبه که برگشتی دی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات