تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

شعرهای زیبای پاییزی برای کسی که دوستش دارید

image شعرهای زیبای پاییزی برای کسی که دوستش دارید

دوباره پاییز در راه است

و من انار نیستم

که برسم به دست های تو

برگم

تکفارس آی آر

پر از اضطراب افتادن

======

پاییز محزونی

که در خون تو می خواند

گامی به تو نزدیک و گامی دور

www.takfars.ir

آرام همراه تو می آید

روزی تمام باغ را

تسخیر خواهد کرد

ای روشن آرای چراغ لالگان

در رهگذار باد

با من نمی گویی

آن آهوان شاد و شنگ تو

سوی کدامین جوکنارانی گریزان اند؟

محمدرضا شفیعی کدکنی

======

تک فارس

اشتباه نکن

اردیبهشت وقت جفت گیری پرنده هاست

نه وقت عاشقانه های سبز گفتن

پاییز که آمد

با اولین فرود برگ

می گویمت از عشق و جلوه های رنگینش

======

زرد و سرخ و ارغوانی

برگ درختان پاییز

می ریزند بر زمین

T A K F A R S

آرزوهای ما نیز

زرد و سرخ و ارغوانی

امیرحسین سام

======

آن قدر نیامدی

که از چهره ام بهار

برگ به برگ ریخت

پاییز شدم

دیگر نیا

آشفته می شود خواب های رنگی ام

تک فارس www.takfars.ir

رضا کاظمی

======

پاییز را ساده منگر

پاییز

اتحاد ِ جنون آمیزِ برگ است با نور

عاشقانه برگی ست که

همرنگِ خورشید شده است

======

چیزی نمانده است

تنها چند برگ دیگر

تکفارس

مانده بر شاخه هایم

این بار که بِوَزی

دیگر برگی نمی ماند بر این تنِ خسته

و من آرام خواهم شد

مثل همین درخت پاییزی

وقتی تمام برگ هایش را

باد برده باشد

نجوا رستگار

======

تنهایی

takfars.ir

نامِ دیگر پاییز است

هرچه عمیق تر

برگ ریزانِ خاطره هاتْ بیش تر

رضا کاظمی

======

تمام فصل ها

فصل تو اَند

که پائیزند

محمد شریفی نعمت آباد

======

تک فارس آی آر

به نام پاییز

جهان با من و تو و پاییز

چه دیدنی میشه

عاشقانه های پاییز

به نام من و توست

کام پاییز

از عشق من و تو

همیشه شیرینه

محمدکیا حبیب زاده

======

TakFars

پاییز دوباره پاییز…

فصلِ تکرارِ پایان ها،پایانِ تکرارها

قرارِ عاشقانه ی برگهای زرد

در جَوارِ خلوتِ دیوارها

داغْ نوشیدنِ قهوه های سرد

در هوای پُر تبِ دیداره

هدیه قادری

======

همه برگ هایِ تقویم را

به دنبالِ تو شمرده ام

تک فارس

برگ هایِ سیب

برگ هایِ انگور

پاییز اما

فصلِ خرمالوست

فصلِ گسِ تنهایی

سید ضیاء الدین شفیعی

======

تنهاتر از من و تو

پاییز

مسافری غریب است

www.takfars.ir

که از پلِ بی انتهایِ غروب می گذرد

پاییز است که باید از این پل بگذرد

عباس صفاری

======

طعم گس خرمالو با شعرهایم در هم آمیخت

لب هایم غنچه شد

گفتم

دوستت دارم

این سوی پنجره

کنار شومینه

T A K F A R S

در هوای گرم اتاق

با تو نشسته بودم

و آن سو…

پشت شیشه

بر درخت خواب رفته ی باغچه

گمان کنم کنجشکان نیز

همین را به هم گفتند

اکبر رسولی (ارس)

======

کاش می شد هرشب

تک فارس www.takfars.ir

ساعت را عقب کشید

مثل آن شب در شروع پاییز

می خواهم

یک ساعت

بیشتر دوستت بدارم

مجید مصطفوی

======

برگ ریزان که راه انداختی

واژه هایمان جان گرفت

ما از تو شعر گفتیم

Tak Fars

دل انارها خون شد

حالا

رگبارهایت را تند تر کرده ای

می خواهی به زمستان برسی

لطفاً

تا شعرهایمان دم بکشد

کمی دیگر پاییز باش

======

دلم تنگ است و می دانم

پر از پاییز و بارانم

تکفارس آی آر

دلم تنگ است و می دانم

اسیر حبس و زندانم

پر از بغضم

پر از سردی

پر از هجران و حیرانم

خدایم تو

صدایم تو

دلیل گریه هایم تو

نگارم تو

بهارم تو

تک فارس

عزیز غمگسارم تو

امیر عباس خالق وردی

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››