image شعرهای بچگانه با موضوع پاییز برای مدرسه و کودکستان

پاییزه پاییزه

برگ درخت میریزه

هوا شده کمی سرد

روی زمین پر از بــــرگ زرد

دسته دسته کلاغا

میرن به سوی باغا

همه باهم یکصدا

میگن قار قار قار قار

▪ —

پاییز چه رنگارنگه با میوه هاش قشنگه

صدای باد و بارون شر شر شاد ناودون

خش خش زیبای برگ بارش نقل و تگرگ

وای که چه دیدن داره میوه ها چیدن داره

پاییز که آغاز می­شه مدرسه ها باز می­شه

▪ —

جَـــر و جَــر و جَــر دوباره

بــــــــــــــــارون می­باره

شر و شر و شر یـه ناودن

مشغــــــــــــــــول کاره

قار و قار و قار کلاغـــها دسته به دسته

بار و بار و بار تابستون بارشو بستـــه

پر و پر و پر برگ و گل داره می­ریــزه

هو و هو هو بــــاد می­گه فصــل پاییزه

▪ —

من که چنین عزیزم

خزونم و پاییزم

تو فصل من می وزه باد

بارون و طوفان هم می آد

هوا یه خورده سرد می شه

برگ درختها زرد می شه

میوه ی من زالزالکه

خزون توی فصلها تکه

▪ —

فصل خزان

وقتی میاد فصل خزون ابرا میان تو آسمون

بارون می باره

بارون می باره

وقتی که بارون می باره هرکی پا بیرون میزاره

یه چتری داره

یه چتری داره

وقتی که بارون بند میاد ابرا می شن سوارباد

میرن دوباره

میرن دوباره

خورشید خانم پیدا میشه لباش به خنده باز میشه

صفامیاره

صفامیاره

▪ —

پاییز اومد دوباره

برگاشدن ستاره

ستاره طلایی

زرد وسرخ وحنایی

آمد باد شبانه

برگا را دانه دانه

از شاخه ها جدا کرد

توی هوا رها کرد