شرح جانگداز لحظات شهادت فرزندان زینب کبری سلام الله علیه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

شرح جانگداز لحظات شهادت فرزندان زینب کبری سلام الله علیه

image شرح جانگداز لحظات شهادت فرزندان زینب کبری سلام الله علیه

دو پسر حضرت زینبسلام الله علیه در حماسه عاشورا حضور داشتند و پس از رشادت های بسیار به شهادت رسیدند. چگونگی به شهادت رسیدن این دو فرزند رشید زینب کبریسلام الله علیه و عبدالله بن جعفر[۱] با استناد به دانشنامه ۱۴ جلدی امام حسینعلیه السلام در پی می آید.

محمد و عون فرزندان عبدالله بن جعفر در حماسه عاشورا بودند. جعفر دو فرزند به نام عون یکى از حضرت زینبسلام الله علیه و دیگرى از جُمانه داشته است. در اینکه کدام یک از آنها در کربلا شهید شده و مادرش کیست، میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد.

محمّد بن عبدالله بن جعفر

محمّد، یکى از فرزندان عبد الله بن جعفر طیّار است که در واقعه کربلا، شهید شد. مادر او، بر پایه گزارش منابع معتبر، خَوصا، دختر خَصَفه بن ثقیف بن ربیعه است.[۲] بنا بر این، آنچه در برخى از منابع آمده که مادر وى زینب علیهاالسلام است،[۳] ظاهرا صحیح نیست. نام او در زیارت هاى ناحیه و رجبیّه، آمده است.

تکفارس آی آر

در زیارت ناحیه مى خوانیم: سلام بر محمّد بن عبد الله بن جعفر که شاهد جایگاه پدرش و پیرو برادرش و حافظ تن او بود. خدا، قاتل او عامر بن نَهشَل تمیمى را لعنت کند.

المناقب، ابن شهرآشوب: سپس محمّد بن عبدالله بن جعفر، به میدان پا نهاد و چنین مى خواند: {از ستم به ما، به خدا شکایت مى کنم از کارِ گروهى کور و پَست؛} {تغییر دهنده تعالیم قرآن و آیات محکم نازل شده تبیان} {و آشکار کننده کفر و طغیان.} آنگاه، ۱۰ تن را کُشت و عامر بن نَهشَل تمیمى، او را کُشت.

تاریخ الطبرى به نقل از حُمَید بن مسلم اَزْدى: عامر بن نَهشَل تمیمى، به محمّد بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب، حمله بُرد و او را کُشت.

تاریخ الطبرى به نقل از هشام: محمّد بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب ـ که مادرش خوصا، دختر خَصَفه بن ثقیف بن ربیعه بن عائِذ بن حارث بن تیم الله بن ثَعلَبه، از بنى بکر بن وائِل بود ـ، به دست عامر بن نَهشَل تَیمى، کشته شد.

مقاتل الطالبیّین: مادر محمّد بن عبدالله بن جعفر بن ابى طالب، خوصا، دختر حَفصَه بن ثقیف بن ربیعه بود.

www.takfars.ir

عَون بن عبدالله بن جعفر

عَون، یکى دیگر از فرزندان عبد الله بن جعفر طیّار است که در واقعه کربلا، به شهادت رسید.

گفتنى است که عبد الله بن جعفر، دو فرزند به نام عون داشته است. از این رو، یکى از آنها عونِ اکبر و دیگرى عونِ اصغر نامیده شده اند. مادر یکى از آنها زینب علیهاالسلام بوده و نام مادر دیگرى، جُمانه دختر مُسَیَّب، گزارش گردیده است. در اینکه کدام یک از آنها در کربلا شهید شده و مادرش کیست، میان مورّخان، اختلاف نظر وجود دارد.

ابو الفرج اصفهانى، وى را عون اکبر و فرزند زینب علیهاالسلام مى داند و مى گوید که عون اصغر، در واقعه حَرّه [در مدینه] به شهادت رسیده است؛ امّا بیشتر منابع [۴] عونِ شهید در کربلا را فرزند جُمانه مى دانند.

نام وى در زیارت هاى ناحیه و رجبیّه آمده است. در زیارت ناحیه مقدّسه مى خوانیم: سلام بر عَون، پسر عبد الله، پسر جعفرِ پرواز کننده در بهشت ؛ آن هم پیمان ایمان، و همنشین بزرگان، و مُخلص براى [خداى] مهربان، و پیرو آیه ها و قرآن. خدا، قاتل او، عبد الله بن قُطبه نَبهانى را لعنت کند.

مقتل الحسین علیه السلام، خوارزمى: پس از محمّد بن عبد الله بن جعفر، عَون بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب به میدان آمد، در حالى که چنین مى خواند: {اگر مرا نمى شناسید، من فرزند جعفرم شهید راستى، شکُفته در باغ بهشت} {پرواز کننده در آن جا با دو بال سبز. و این، براى شرافت در میان مردم، بس است.} آن گاه، جنگید تا کشته شد. گفته شده که عبدالله بن قُطْبه، او را کُشت.

تاریخ الطبرى به نقل از هشام: عَون بن عبدالله بن جعفر بن ابى طالب، که مادرش جُمانه، دختر مُسیَّب بن نَجَبه بن ربیعه بن ریاح از قبیله بنى فَزاره بود. وى به دست عبد الله بن قُطْبه طایى نَبهانى، کشته شد.

تاریخ الطبرى به نقل از حُمَید بن مسلم اَزْدى: عبدالله بن قُطْبه طایى نَبهانى، به عَون بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب، حمله کرد و او را کُشت.

مقاتل الطالبیّین: مادر عَون اکبر، فرزند عبد اللّه بن جعفر بن ابى طالب، زینبِ عقیله (خردمند) [۵] دختر على بن ابى طالب علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام، دختر پیامبر خدا صلى الله علیه و آله است. مقصود سلیمان بن قَتّه در این شعر، اوست که: {و اگر مى گریى، بر عَون، برادرش ناله کن که در آنچه بر سرشان مى آید، فرو گذارنده نیست} {به جانم سوگند که مصیبتت در نزدیکان توست. پس بر این مصیبت طولانى گریه کن} …از حُمَید بن مسلم، نقل شده است که: عبداللّه بن قُطْنه تَیهانى، عون بن عبد اللّه بن جعفر را کُشت.

تاریخ الطبرى به نقل از ابو کَنود عبد الرحمان بن عُبَید: هنگامی که عبدالله بن جعفر از کشته شدن دو پسرش همراه حسینعلیه السلام خبر یافت و مردم برای تسلیت به حضورش می آمدند، یکی از وابستگانش ـ که فکر نمى کنم کسى جز ابو لَسْلاس باشد ـ گفت: مصیبتى که دیده ایم، از جانب حسین به ما رسیده است.

تک فارس

عبد الله بن جعفر، او را با کفشش زد و سپس گفت: اى پسر زنِ بدبو. آیا به حسین، چنین مى گویى؟ به خدا سوگند، اگر در کنارش حاضر مى بودم، دوست مى داشتم که از او جدا نشوم تا همراهش کشته شوم. به خدا سوگند، آنچه دلم را به از فدا شدن دو پسرم راضى و مصیبت آن دو را بر من، سبُک مى کند، این است که در راه از خود گذشتگى براى برادر و پسرعمویم [حسین علیه السلام] و پایدارى در کنار او، کشته شده اند.

سپس به همنشینانش رو کرد و گفت: خدا را بر شهادت حسین علیه السلام مى ستایم که اگر نتوانستم با دستانم حسین علیه السلام را یارى کنم، دو پسرم، او را یارى دادند.

=====

پی نوشت ها

▪ ابو عبد الله جعفر بن ابى طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، ده سال از على بن ابى طالب بزرگ تر بود و پس از او مسلمان شد و آیاتى چند از قرآن کریم، در باره او نازل شده است. در حدیث نبوى آمده که: او شبیه ترین خلق و خو و شمایل را به پیامبر خدا داشت و جزو مهاجران نخستین به سرزمین حبشه بود و از آن جا به هنگام فتح خیبر بر پیامبر خدا در آمد و سپس در جنگ موته، در سال هشتم هجرى شرکت جُست و به شهادت رسید. از پیامبر روایت شده که فرمود: او دو بال رنگین دارد که با آنها در بهشت، پرواز مى کند. از این رو، به ذو الجناحین (صاحب دو بال) یا طیّار (پرواز کننده)، مشهور شده است. روایات فراوانى در فضیلت او رسیده که در کتاب هاى حدیثى شیعه و اهل سنّت، نقل شده است.

▪ در برخى نقل ها مادرِ وى را اُمّ ولد (کنیز) گفته اند.

▪ مانند کامل بهایى و أعیان الشیعه که مادر محمّد را زینب کبرى گفته اند.

▪ مانند تاریخ الطبرى و الکامل فى التاریخ و انساب الأشراف و الثقات لابن حبّان و المجدىّ.

▪ از القاب مشهور زینبسلام الله علیه عَقیله (خردمند) و عَقیله بنى هاشم است.

T A K F A R S

آموزش عکس به عکس تزیین صندل زیبا برای جشن نامزدی
  1. برکات و خیرات خواندن زیارت عاشورا در زندگی چیست

  2. متن عربی زیارت عاشورا با ترجمه فارسی خط به خط

  3. متن های زیبای تسلیت ماه محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی

  4. مقاله خواندنی بر سیر تاریخی تعزیه

  5. مقاله ای خواندنی بر سوگواری ایام عزاداری محرم

  6. تصاویر دیدنی از روستای فهرج با آثار باستانی زیبا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات