موارد مصرف

دیفن هیدرامین در درمان علامتی رینیت وازو موتور، کهیر و کهیر غول آسا، در درمان علامتی پارکینسون و واکنشهای اکستراپیرامیدال ناشی ازداروها، تهوع واستفراغ ناشی از مسافرت یا حرکت ، به عنوان بی حس کننده موضعی در دندان پزشکی و به عنوان بی حس کننده مو ضعی در دندان پزشکی و به عنوان یک خواب آور ملایم بکار می رود.

مکانیسم اثر

اثر ضد دارو به علت با رقابت با آنتی هیستا مین برای اتصال به گیرنده های H1 است . ضد سرفه دیفن هیدرامین به علت اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع است . این دارو بر گیرنده هایH1 مغز اثر گذاشته موجب اثرات خواب آور می گردد. اثر بی حس کنندگی موضعی آن به دلیل شباهت ساختمانی آن با بی حس کننده های موضعی است .

فارماکوکینتیک

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. زمان شروع اثر ان در حدود ۶۰-۱۵ دقیقه است . دفع آن کلیوی است و اغلب به صورت متابولیت طی ۲۴ ساعت دفع می گردد.

موارد منع مصرف

در صورت وجود پورفیریا نباید استفاده گردد .

هشدارها

۱- مصرف این دارو در صرع، هیپرو تروفی پروستات ، احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد .

۲- احتمال بروز سر گیجه ، تسکین بیش از حد ، اغتشاش شعور و کمی فشارخون ناشی از مصرف این دارو در سالخوردگان بیشتر است.

۳- مصرف طولانی مد ت این دارو باعث خشکی دهان و گلو و پوسید گی دندان وجود دارد.

۴- در صورت مصرف این دارو تشخیص اپاندیسیت و علائم سمی بر گوش ناشی از مصرف سایر دارو ها مشکل می گردد.

عوارض جانبی

گیجی ، سر درد، عوارض پیسکو موتور ،عوارض ضد موسکیرانی مانند خشکی دهان ، تاری دید و دو بینی و اختلالات گوارشی از عوارض شایع این دارو هستند.

تداخل دارویی

مصرف همزمان این داروبا مضعف های CNS ممکن است اثرات مضعف آن را افزایش دهد. استفاده همزمان آن با دارو های آنتی کولینرژیک عوارض جانبی این دارو را تشدید میکند . مصرف همزمان دارو های سمی برای گوش مانند سالیسیلات ها و وانکو مایسین با این دارو ممکن است علائم اثرات سمی آنها بروی گوش از جمله وزوز گوش و سر گیجه را بپوشاند.

نکات قابل توصیه

۱- به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه غذا ، آب یا شیر مصرف گردد .

۲- در صورت مصرف به عنوان ضد سر گیجه حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت استفاده گردد.

۳- در صورت بروز خواب آلودگی از کار هایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خوداری گردد.

مقدار مصرف

بزر گسالان: به عنوان ضد هیستامین ، مقدار ۲۵-۵۰ میلی گرم هر۴-۶ ساعت مصرف می شود . به عنوان ضد دیسکنزی در پار کینسون اید یوپاتیک در ابتدا مقدار ۵۰-۱۵۰ میلی گرم یا ۲۵ میلی گرم سه بار در روز مصرف می شود و سپس مقدار مصرف به ۵۰ میلی گرم چهار بار در روز افزایش می یابد . به عنوان ضد استفراغ مقدار ۵۰ میلی گرم نیم ساعت قبل از مسافرت مصرف می شود. به عنوان ارام بخش – خواب اورمقدار ۵۰ میلی گرم ۲۰ -۳۰ دقیقه قبل از خواب مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف ۳۰۰mg/day است.

کود کان : به عنوان ضد هیستامین، مقدار۱/۲۵ mg/kgهر ۴-۶مصرف می گردد. به عنوان ضد استفراغ ۱-۱/۵ mg/kgهر ۶ ساعت مصرف می گردد.

اشکال دارویی

Elixixr:12.5 mg/5 ml

Tablet:25/mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » شربت دیفن هیدرامین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی