برای از بین بردن آکنه با تکه های سیب زمینی خام ، روی صورت ضربه بزنید.

بخصوص اگردر حال حاضر شما مبتلا به آکنه وجوش صورت هستید، سیب زمینی تازه ورقه شده درخصوص این مشکل نه تنها باعث تسکین می شود بلکه احتمال ماندن جای جوش را هم کم میکند.

    سیب زمینی خام را پوست کنده و به طور منظم برش دهید. پتاسیم، گوگرد، فسفر، و کلرید موجود در سیب زمینی باعث التیام جای زخم جوش ها می شود.

    تکه های سیب زمینی را روی محل های آکنه برای ۳۰ دقیقه بگذارید .

    نه تنها جوش های شما در مان می شود بلکه این کار باعث تمیزشدن ولایه برداری مناطق مبتلا می شود.