image سوژه شدن شلوار عجیب دختر ترامپ با عکس

دختر ترامپ در مسیر رفتن به آرایشگاه، شلوار گشادی را بر تن داشته است که مورد توجه رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.

روزنامه دیلی میل نوشت:دختر ترامپ در مسیر رفتن به آرایشگاه، شلوار گشادی را بر تن داشته است که مورد توجه رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.

image سوژه شدن شلوار عجیب دختر ترامپ با عکس