یارانه نقدی مرحله ۲۳ روز سه‌شنبه ۱۹ دی قابل برداشت است.سید جلال‌الدین عارفیان معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: یارانه نقدی مرحله ۲۳ به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ دی واریز و از صبح سه‌شنبه ۱۹ دی ۹۱ قابل برداشت است.

وی تاکید کرد:‌ یارانه نقدی مانند ماه‌های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان بوده و تغییر نکرده است.

تک فارس » اخبار روز » سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ زمان واریز یارانه نقدی دی ماه