تصاویری از حاجیان ایرانی که در حال جمع آوری سنگ هستند را ببینید.با نزدیک شدن به ایام تشریق(روزهای انجام مناسک حج)، تلاش زائران برای جمع آوری سنگ از کوههای مکه مکرمه برای اعمال رمی جمرات آغاز شده است.

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

image سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان

تک فارس » مطالب جالب » سلاح های جدید برای مبارزه با شیطان