image ساعت و تاریخ آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

براساس برنامه زمانی اعلام شده کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (نوبت هفدهم) از روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ به روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه آخرین مهلت داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای دریافت کارت شرکت در آزمون است.

داوطلبانی که تاکنون برای دریافت کارت شرکت در این آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام نکرده اند میتوانند تا ساعت ۲۴:۰۰ امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه به سایت سازمان مراجعه و نسبت به دریافت کارت ورود به آزمون خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور با ارائه آماری از تعداد دریافت کنندگان کارت ورود به آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اظهار کرد:

تا ساعت ۸:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه از تعداد ۵۴ هزار و۸۶۶ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون تعداد ۳۴ هزار ۸۰۰ داوطلب نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کرده که این تعداد ۶۳ درصد داوطلبان را شامل می شود.

توکلی در خصوص زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تصریح کرد:

این آزمون صبح فردا جمعه ۱۵ بهمن ماه ۹۵ در ۸۲ شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با فرایند آغاز آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور خاطرنشان کرد: این آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح فردا آغاز شده و درهای ورود به جلسه آزمون از ساعت ۸:۰۰ بسته خواهد شد.

تک فارس » اخبار روز » ساعت و تاریخ آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور