image ساخت گل های هویجی تربی برای تزیین سالاد

۱.هویج و ترب را به قطر نیم سانتیمتر حلقه کنید. آنها را ۵ دقیقه در آب نمک بگذارید تا نرم شوند.

۲.حلقه ها را قالب بزرگ بزنید.

۳.با چاقو در مرکز هویج دایره کوچکی حک کنید.

۴.با اسکنه شیارهایی از لبه خارجی هویج به طرف مرکز ایجاد کنید.

۵.مجدداً با قالب کوچک آن را قالب بزنید.

۶.ترب ها را قالب کوچک بزنید.ترب را داخل گل هویج بگذارید و گل ها را در آب سرد قرار دهید تا تازه و سفت شود.

وسایل مورد نیاز

هویج بزرگ ، ترب سفید بلند، چاقوی حکاکی، قالب های کوچک و بزرگ، اسکنه ۷شکل ، آب.

تک فارس » آشپزی » ساخت گل های هویجی تربی برای تزیین سالاد