image ساخت نرم افزاری برای ترک سیگار با نام من ترک میکنم

وزارت بهداشت ایرلند از ابتدای سال جدید میلادی نرم افزاری با نام «من ترک می‌کنم» را وارد بازار می‌کند تا به داوطلبان ترک سیگار این امکان را دهد تا نسبت به ارائه برنامه‌های ترک خود و به اشتراک گذاشتن آن‌ با دیگران اقدام کنند.

مدیر بخش خدمات بهداشت و درمان کشور ایرلند می‌گوید از آنجایی که پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۱۳، حدود ۵۵۰۰ نفر در این کشور به واسطه استعمال دخانیات و بیماری‌ های ناشی از آن جان خود را از دست بدهند، بنابراین پیشگیری و پیگیری یک برنامه مشخص ترک بهترین راهکار می‌باشد.

دکتر فنتون هاول، مدیر بهداشت عمومی کشور ایرلند معتقد است کمک به افراد سیگاری در ترک این عادت ضریب موفقیت آنها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: سالانه هفت نفر از ۱۰ نفر خواهان ترک سیگار هستند که تنها چهار نفر از آنان اقدام به ترک سیگار می‌کنند که در این راه کمک‌های مراکز خدمات عمومی می‌تواند شانس این افراد را در ترک سیگار به دو برابر افزایش دهد.

بخش بهداشت و درمان ایرلند از ابتدای سال جدید میلادی نرم‌افزاری با نام «من ترک می‌کنم» (آی کوئیت) را ارائه می‌کند که به داوطلبان ترک سیگار امکان می‌دهد نسبت به ارائه برنامه‌های ترک خود و به اشتراک گذاشتن آن‌ با دیگران اقدام نماید.

این نرم افزار همچنین به افراد امکان دسترسی به کمک‌های موجود و دعوت دوستانشان جهت پشتیبانی از آنها در ترک سیگار می‌دهد.