یک شرکت آرایشی لهستانی اعلام کرد خط تولید این محصول راه اندازی شده است و به زودی خانمهای مسلمان نیز قادر به استفاده دائم از این محصول خواهند بود.

به گفته یک دانشمند مسلمان تنها چیزی که استفاده ازلاک را برای زنان مسلمان ممنوع میسازد این است که آب از آن عبور نمیکند.اما این محصول این مشکل را برطرف کرده است.اکنون سالهاست که زنان مسلمان مجبورند یا از این محصول آرایشی زیبایی استفاده نکنند و یا برای هربار انجام فریضه نماز آن را پاک کرده و دوباره استفاده کنند.

یک نوع لاک آب به راحتی در آن نفوذ میکند ساخته شده است که گفته میشود مخصوص زنان مسلمان است تا بتوانند به راحتی آن را جهت زیباتر شدن دستان خود استفاده کنند و همچنین از نظر شرعی نیز مشکلی نداشته باشند. همانطور که میدانید طبق قوانین اسلامی لاک ناخن یک لایه غیر قابل نقوذ شناخته شده است که انجام وضو جهت انجام فریضه نماز با آن اشکال دارد.

تک فارس » اخبار روز » ساخت لاک ویژه اسلامی برای خانم های مسلمان