تهیه کننده این فیلم عمران فیراسات پاکستانی است، کسی که مرتد (سابقا مسلمان) بود و اکنون در اسپانیا زندگی میکند.

فیراسات مدعی شده که قصد دارد فیلم "بیگناهی پیامبر" را با فیلم "زندگی محمد از دید یک مسلمان سابق" نمایش دهد.

او در تریلر فیلمش اتهام های وقیحانه ای را نسبت به پیامبر اسلام مطرح کرده و از تری جونز به عنوان منبع الهام خود نام برده است.

قرار است این فیلم در ۱۴ دسامبر در اینترنت منتشر شود و گفته می شود که فیلمی کاملا تحریک آمیز است.

در همین باره پلیس بلژیک وضعیت هشدار را از حالت ۲ به ۳ ارتقا داده و وزیر کشور بلژیک نیز این افزایش تدابیر امنیتی را به دلیل "خطرات جدی" توجیه کرده است. پلیس بلژیک نیز از کنترل کامل سایت های مسلمانان و پیامک های آنها خبر داد.

گفتنی است که پس از نمایش فیلم بیگناهی مسلمانان، بلژیک مانند دیگر مناطق جهان و به ویژه جهان اسلام شاهد تظاهرات گسترده ای بود.

بلژیک نگرانی خود را از ساخت فیلم موهن دیگری درباره اسلام با همکاری تری جونز -کشیش محرک قرآن سوزی- اعلام کرد.

تک فارس » اخبار روز » ساخت فیلم شماره ۲ بیگناهی مسلمانان