تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

image ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

ابتدا از پارچه دو شکل زیر از هر کدام ۴ تا قیچی میکنیم

image ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

سپس پارچه به شکل مستطیل کوچک را مانند شکل در قسمت مناسبی از کش که میخواهیم گوشها را بدوزیم قرار میدهیم(به پارچه زیرین مستطیل در شکل توجه نکنید،صرفا استفاده ای ندارد)

image ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

تکفارس آی آر

گوشها را از وارونه میدوزیم

image ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

برمیگردانیم

image ساخت تل کودکانه با گوش های خرسی برای بچه ها آموزش تصویری

با استفاده از مستطیلی که قبلا جایش را مشخص کردیم روی کش میدوزیم

www.takfars.ir

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››