یه عاشق میگه اگه اتفاقی واسه تو بیفته می میرم، اما…

یه رفیق میگه اگه بمیرم هم نمی ذارم اتفاقی واسه تو بیفته.

رفیقتم…..

تک فارس » مطالب جالب » زیباترین متن دنیا درباره رفاقت برای پیامک به دوستان