image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

سلن سویدر

در ۲۶ دسامبر ۱۹۸۶ در ازمیر ترکیه به دنیا آمد.

او یک مدل حرفه ای در ترکیه است.

در سال ۲۰۰۷ توانست دختر شایسته ترکیه شود و در دوره ۵۲ مراسم دختر شایسته در کشور چین شرکت کند.

او در حال حاضر در رشته روابط بین الملل در دانشگاه تحصیل میکند.او به عکاسی و نویسندگی نیز علاقه دارد.

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله

image زندگینامه و تصاویر توپراک در عمر گل لاله